Δεκαεπτά μήνες Ολλανδία. Ένας μικρός απολογισμός και απαντήσεις προς τους φίλους.

Σε μερικές μέρες κλείνω πλέον 17 μήνες στη μακρινή Ολλανδία. Δεν είναι αρκετά πολλοί, ώστε να πω με βεβαιότητα ότι έχω μάθει αυτήν τη χώρα, αλλά ούτε και λίγοι για να ισχυριστώ ότι δεν έχω αντιληφθεί την ιδιότυπη φυσιογνωμία...

Read More